Hei!

Ser at ingen (av gruppens to medlemmer) har skrevet noe her enda, så jeg tar gjerne første ord.

Vil bare først si at jeg synes det virker som et interessant eksperiment å delta i en 'gruppe' hvis samlingspunkt (om vi ser bort fra den åpenlyse: antropologi), er en felles språkgruppe. Det er ingen dum idé - siden andre grupper som regel har en tendens til å bli baske 'smale' i sine interessefelt. Fohåpentligvis kan vi starte noen diskusjoner her som spenner over flere antropologiske retninger.

Jeg ønsker i første omgang å introdusere meg selv, noe som jeg håper flere vil gjøre:

Jeg er en Masterstudent ved Universitetet i Bergen som har gjor feltarbeid i Yunnan, Kina hvor jeg har fokusert på naturvern NGOer og utviklingsdiskurs. Jeg er for tiden inne i siste måned av skriveprosessen, og begynner å bli ganske nervøs for ikke å bli ferdig i tide. Hvis noen av dere er interessert i / ønsker å diskutere naturvern/environmentalism, NGOer, Kina, etnisitet, eller andre antropologiske temaer, er jeg mer enn villig til å delta.

Views: 213

Replies to This Discussion

Hei,

Karstein takk for at du skrev først. Beklager at jeg har fjernet kommeratet ditt og tilbrakte hit. Jeg eksperimenterer litt med format. Jeg har hørt fra noen andre Ning brukere at både "comments" of "forum" kan skape forvirring. Derfor flyttet jeg ditt. Det er lettere å følge "thread"

Keith Hart oppmuntret oss flerspråklige å starte grupper i andre språk selv om min morsmål er Tyrkisk jeg har started med Norsk fordi jeg har mest anthropologisk tilkynitning til Norge. Slike ting må brukes og delegeres. Nå startet jeg med det resten er opp til folk. Jeg sendte en god del invitasjoner. Du kan spredde ordet og.

Hvilket språk brukte du i Yunnan? Det må være nokså tøft med så mange forskjellige folk.

hilsen
Hei Hülya, jeg har akkurat begynt å orientere meg her og vet ikke forskjellen på thread, comment og forum - bær over med meg hvis jeg roter det til! Og takk for å starte denne gruppen. Hva den blir finner vi vel ut av etterhvert.

Jeg kunne tenke meg at vi diskuterte den såkalte "nordiske modellen" som grunnlag for diskusjon om politisk økonomi. Finnes den? Etter å ha bodd i USA i to år og fått rik anledning til å bli eksplisitt på forhold jeg tar for gitt tror jeg ja. Eksempel er en nabo som storøyd og meget høflig og forsiktig spurte om jeg kanskje var sosialist eller kommunist da vi tilfeldig kom inn på et eller annet med det norske helsevesenet. Det er ihvertfall grunnlag for å si at det finnes noe slags habitus som kan kalles nordisk (mer presis tror jeg neppe det er mulig å være på et overordnet nivå, og når vi går ned i detaljene skilles veiene likevel). I nesten all litteratur om politisk økonomi er det den anglo-amerikanske erfaringen som dominerer. Eric Wolf f.eks i den fantastiske "Europe and people without history" har ikke med noe nord for Elben, og bare litt om Russland.
Hi Benedicte,

Jeg underviser i Kanada siden 2001 og jeg er ikke forbauset over din nabo. En god del av mine studender trodde at Norge of Sverige var blant de sosialistiske stater før vi så på kart over "postsocialist Eurasia".

Det er så få her i gruppen og hvis ingen blir engasjert med problemstillingen din, du skal kanskje ta det til "economic anthropology" gruppe. Akkurat nå ser det ut som det er ikke mange som er i behov eller anledning om å snakke nordisk språk for å kommunisere her.

Jeg føler at Nordiske "distinctions" er diskutert mer under statsvitenskapens diskurs og Halvard Vikes type studier er ikke i mangfold. Men jeg kan ikke si mye jeg følger hva som forgår i Norden ikke veldig tett. J.Friedman sikkert vil ha mye å si om politiske systemer. Under "welfare state" Norge og Norden har blitt studert i forhod til kjønn, hushold etc. mest, hva tror du? Hva mener du når di skriver "anglo-amerikanske erfaringen"? At "westlig urbanisert industrielle samfunns erfaring illustrerers gjennom dem? Hvis Norden er en positive "avvik" kan man si at det er mer gjennom politik og ikke gjennom økonomi?(ps; Beklager. Jeg snkker anthropologi på norsk bare på konferanser)!
Hej, har lige skrevet mig op til denne gruppe, primært af samme grund som Hülya; jeg blev både forbavset over og interesseret i, at der var en saerlig gruppe baseret på sprogfælleskab. Men som det er blevet kommenteret i denne gruppe, tyder aktivitetsniveauet på, at der ikke er det store behov for dansk/svensk/ norsk (n.b. ser jeg at jeg skriver det første danske indslag.) Men jeg ville lige kommentere på det med socialisme og velfærdsmodellen, som en geo-politisk forestilling hæftet på Skandinavien. Tag det mere som en personlig kommentar end som en strengt intellektuel pointe.

Danmark er nemlig et godt (læs: skidt) eksempel på, hvordan man lynhurtigt kan vende billedet. Mens jeg for ti år siden, når jeg introducerede mig som dansker, blev mødt med kommentarer om det socialistiske (kommunistiske endda) norden, primært på grund af velfærdssystemet, og vores sygehusvæsen, og i anden række blev mødt med lidt mere svævende referencer til skandinavisk (sex)frisind, er dette nu blot rent nostalgiske minder. Folk sætter nu spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet er en "rigtig" del af Skandinavien på grund af den strengt højreorienterede politik, der er blevet ført i det nye millenium. Vi (vi, refererer til danskerne, omend man så vil associeres med danskerne eller ej) er godt igang med at vende os bort fra ideerne om Skandinavien, (som tolerant, åbent og frisindet, og med et godt velfærdssystem) og er i stedet er det onde kontra-eksempel (for nogle) eller det gode (Bush-venlige) pro-amerikanske eksempel for andre (har hørt referencer til Dk som Skandinaviens Amerika). All depends on the eyes of the beholder.
Hei mine medspråklige antropologer,

Synes det er en god ide med en skandinavisk gruppe; antropologi er så mangt, og til tider er det greit å diskutere med fagfeller som har en tilnærmet lik faghistorie bak seg. Jeg føler ofte at det går mye tid med til å diskutere faglig posisjonering når jeg diskuterer med antropologer fra utenfor Skandinavia. Det er selvfølgelig ofte interessant og verdifullt i seg selv, men det er godt å slippe å forklare hvilken "skole" jeg tilhører til enhver tid.

Ellers har jeg også en antropologisk bi-interesse i Skandinavia; og da spesielt i forhold til egalitær individualisme. Hadde vært interessant å diskutert dette med andre "native" antropologer!

En liten presentasjon av meg selv: Jeg holder for tiden på med min PhD ved Universitetet i Bergen. Jeg reiser på feltarbeid til Maskelyne Islands i Vanuatu i januar og blir borte 12 måneder i første omgang. Der skal jeg se på ni-Vanuatu sitt forhold til land i lys av nylige endringer i lovverket som angår land og salg av landrettigheter.
Ellers har jeg en interesse i minoriteter (generelt) og urfolk (spesielt). Min MA omhandlet Maori og Pakeha i New Zealand og er basert på 6 måneders feltarbeid i Dunedin (sør-øyen i NZ). Det som er felles for både min MA og min PhD er min interesse for land og nasjonalstaten. Så ta kontakt dersom dere har lignende interesser!
Hei Benedicte, Jeg tror nok at det finnes grunnlag for å diskutere den nordiske modellen som grunnlag for diskusjon om politisk økonomi. I maktutredningen som i sin tid kom, kom det frem ganske interessante vinklinger på forholdet mellom stat og marked, der det blant annet ble fremlagt materiale som skal vise at oljeaksjer prises ulikt i forskjellige land. Der ble det pekt på muligheten for at den demokratiske kapitalismen kan være med å forklare hvorfor norske oljeaksjer prises lavere enn de amerikanske. Hvis man ser på offentlig styring og kontroll av finansmarkedet er det flere faktorer som tyder på at offentlige innstanser påvirker og inngriper i finansmarkedet på en måte som frem til finanskrisen var heller ukjent i mange andre land. I og med at kulturelt mangfold gir grunnlag for ulike forståelser og oppfatninger av sosiale og politiske fenomener, som igjen gir opphav til 'lokale' egenarter - er det ikke utenkelig at også finansielle fenomener er kulturelle egenarter. Det vil i så fall innebære at for eksempel et komparativt studie av finansaktørenes oppfattelse og forståelse av fremtid, pris, risiko og usikkerhet vil kunne få frem kulturelle aspekter som vesentlige for å forstå økonomisk dynamikk.


Benedicte Brøgger said:
Hei Hülya, jeg har akkurat begynt å orientere meg her og vet ikke forskjellen på thread, comment og forum - bær over med meg hvis jeg roter det til! Og takk for å starte denne gruppen. Hva den blir finner vi vel ut av etterhvert.

Jeg kunne tenke meg at vi diskuterte den såkalte "nordiske modellen" som grunnlag for diskusjon om politisk økonomi. Finnes den? Etter å ha bodd i USA i to år og fått rik anledning til å bli eksplisitt på forhold jeg tar for gitt tror jeg ja. Eksempel er en nabo som storøyd og meget høflig og forsiktig spurte om jeg kanskje var sosialist eller kommunist da vi tilfeldig kom inn på et eller annet med det norske helsevesenet. Det er ihvertfall grunnlag for å si at det finnes noe slags habitus som kan kalles nordisk (mer presis tror jeg neppe det er mulig å være på et overordnet nivå, og når vi går ned i detaljene skilles veiene likevel). I nesten all litteratur om politisk økonomi er det den anglo-amerikanske erfaringen som dominerer. Eric Wolf f.eks i den fantastiske "Europe and people without history" har ikke med noe nord for Elben, og bare litt om Russland.
Hei Hülya,

det går langsomt med svaret! Og det er helt strålende at du har initiativ til en skandinavisk/nordisk-språklig gruppe!

Kanskje hører mine spørsmål hjemme i en annen gruppe, men noen siste refleksjoner om behovet for å diskutere den nordiske modellen er på sin plass.

Foucault skriver i The Order of Things om forløperen til faget økonomi, "accumulation of wealth" kaller han diskursen, og mener Ricardo, og ikke Smith er opphavsmannen fra engang på 1700-tallet. Spørsmålet mitt er om vi, når vi snakker politisk økonomi tar i bruk begrepet og ideer om sammenhenger som ble oppfunnet den gang. Det empiriske materialet de tidlige analysene var basert på var nesten utelukkende fra England og Frankrike (med Nederland og Tyskland trukket inn som viktige kontraster). Aksjeselskaper "tok av" i Englang i forbindelse med South Sea-investeringsboblen tidlig på 1700-tallet. Der kom de teknologiske innovasjonene som var grunnlaget for den industrielle revolusjon. Merkantilistene skrev sin pamflertter for og mot ulike politiske løsninger av økonomiske spørsmål. Ideen om land og arbeid og om at økonomien kan stilles opp i form av et slags tablåer, kom fra Frankrike, og gjorde det mulig å tenke seg at man også kunne styre og regulere prosessene mer systematisk. Kolonitidens røverselskaper ble mikset og fikset til som resultat av en slags politisk-organisatorisk bricolage, osv. osv.

Antropologien kan bidra med "counterfactual" evidence, som historikerne kaller det, ut fra hvordan ting gjøres og erfares til hverdags, men rammene for hva som er reelt og mulig er fortsatt ganske trange og bærer etter mitt syn preg av erfaringer som ikke stemmer med de man får av å leve i en "nordisk habitus". Sahlins og Daniel Miller er eksempler på to antropologer som vrenger ut og inn på de diskursive konvensjonene. Sahlin påstår at steinalderfolkene ikke var fattige, og argumenterer ved hjelp av harde økonomiske begreper. Miller påstår at folk gjennomføre regelrette økonomiske kalkyler når de kjøper gaver, mens når de kjøper varer skjer det som resultat av komplekse sosiale og moralske overlegninger. Men ingen av dem har skrevet om politisk økonomi i Norden, og min lille oppfordring var kanskje et hjertesukk etter noe slikt.

Benedictebeste hilsen
Hülya Demirdirek said:
Hi Benedicte,

Jeg underviser i Kanada siden 2001 og jeg er ikke forbauset over din nabo. En god del av mine studender trodde at Norge of Sverige var blant de sosialistiske stater før vi så på kart over "postsocialist Eurasia".

Det er så få her i gruppen og hvis ingen blir engasjert med problemstillingen din, du skal kanskje ta det til "economic anthropology" gruppe. Akkurat nå ser det ut som det er ikke mange som er i behov eller anledning om å snakke nordisk språk for å kommunisere her.

Jeg føler at Nordiske "distinctions" er diskutert mer under statsvitenskapens diskurs og Halvard Vikes type studier er ikke i mangfold. Men jeg kan ikke si mye jeg følger hva som forgår i Norden ikke veldig tett. J.Friedman sikkert vil ha mye å si om politiske systemer. Under "welfare state" Norge og Norden har blitt studert i forhod til kjønn, hushold etc. mest, hva tror du? Hva mener du når di skriver "anglo-amerikanske erfaringen"? At "westlig urbanisert industrielle samfunns erfaring illustrerers gjennom dem? Hvis Norden er en positive "avvik" kan man si at det er mer gjennom politik og ikke gjennom økonomi?(ps; Beklager. Jeg snkker anthropologi på norsk bare på konferanser)!
Støttes!

Trine Olsen-Slagman said:
Hei Benedicte, Jeg tror nok at det finnes grunnlag for å diskutere den nordiske modellen som grunnlag for diskusjon om politisk økonomi. I maktutredningen som i sin tid kom, kom det frem ganske interessante vinklinger på forholdet mellom stat og marked, der det blant annet ble fremlagt materiale som skal vise at oljeaksjer prises ulikt i forskjellige land. Der ble det pekt på muligheten for at den demokratiske kapitalismen kan være med å forklare hvorfor norske oljeaksjer prises lavere enn de amerikanske. Hvis man ser på offentlig styring og kontroll av finansmarkedet er det flere faktorer som tyder på at offentlige innstanser påvirker og inngriper i finansmarkedet på en måte som frem til finanskrisen var heller ukjent i mange andre land. I og med at kulturelt mangfold gir grunnlag for ulike forståelser og oppfatninger av sosiale og politiske fenomener, som igjen gir opphav til 'lokale' egenarter - er det ikke utenkelig at også finansielle fenomener er kulturelle egenarter. Det vil i så fall innebære at for eksempel et komparativt studie av finansaktørenes oppfattelse og forståelse av fremtid, pris, risiko og usikkerhet vil kunne få frem kulturelle aspekter som vesentlige for å forstå økonomisk dynamikk.


Benedicte Brøgger said:
Hei Hülya, jeg har akkurat begynt å orientere meg her og vet ikke forskjellen på thread, comment og forum - bær over med meg hvis jeg roter det til! Og takk for å starte denne gruppen. Hva den blir finner vi vel ut av etterhvert.

Jeg kunne tenke meg at vi diskuterte den såkalte "nordiske modellen" som grunnlag for diskusjon om politisk økonomi. Finnes den? Etter å ha bodd i USA i to år og fått rik anledning til å bli eksplisitt på forhold jeg tar for gitt tror jeg ja. Eksempel er en nabo som storøyd og meget høflig og forsiktig spurte om jeg kanskje var sosialist eller kommunist da vi tilfeldig kom inn på et eller annet med det norske helsevesenet. Det er ihvertfall grunnlag for å si at det finnes noe slags habitus som kan kalles nordisk (mer presis tror jeg neppe det er mulig å være på et overordnet nivå, og når vi går ned i detaljene skilles veiene likevel). I nesten all litteratur om politisk økonomi er det den anglo-amerikanske erfaringen som dominerer. Eric Wolf f.eks i den fantastiske "Europe and people without history" har ikke med noe nord for Elben, og bare litt om Russland.

Hej!

Jag är en isländsk masterstudent við Islands Universitet, men bor nuförtiden i Montreal, Kanada. Jag håller på och skriver klart min MA uppsats om en forskning jag gjorde við Art Academy of Iceland med nio konst-studenter. Mitt "field" är samarbete mellan antropologer och artister/konstnärer, experimental antropologi, och min teori är baserad på Merleau-Pontys Phenomenology of perception, Alfred Gell, och fenomenologisk antopologi (Michael Jackson). 

Är det någon här som har något gemensamt med mig?

PS: Jag bodde i Umeå, Sverige som ungdom. 

RSS

Translate

OAC Press

@OpenAnthCoop

Events

© 2019   Created by Keith Hart.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service